Patyna heeft mooi relatiegeschenk

patyna
U ziet hier 2 versies van hetzelfde boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten’, van de auteurs Anniek Kramer en Marcelle Mulder. De linkerversie is door Patyna – de zorginstelling waar Marcelle Mulder werkt – besteld om als relatiegeschenk te kunnen weggeven. Met het logo van de zorginstelling op de voorkant en een eigen inleiding, heeft de omslag zo een eigen ‘Patyna’-karakter gekregen. De inhoud van het boek is verder hetzelfde gebleven.

Ook interesse in een eigen versie?  Neemt u dan contact met ons op via menskapitaal@live.nl (Anniek Kramer) of mmulder@curamea.nl (Marcelle Mulder).

Geplaatst in alzheimer, boek, dementie, patyna, zorg | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Anniek Kramer te gast bij Rotary

In Rotterdam zijn 12 Rotary clubs actief en ik was uitgenodigd bij Rotary Nieuwe dag uit Kralingen. Deze club van ongeveer 20 mensen ontmoet elkaar wekelijks bij het ontbijt. Het was dus vroeg op, om daar om 7.15 uur aan te kunnen schuiven. Na het ontbijt en de informatie-uitwisseling van de komende activiteiten (wat zijn ze actief!), kreeg ik gelegenheid om te vertellen over dementie: wat is het, wat gebeurt er in het hoofd, met het geheugen en wat is wel en niet handig in contact. Een levendige bijeenkomst die met grote aandacht werd gevolgd. ‘Wat een boeiende invalshoek. Je hebt mijn kijk op dementie compleet bijgesteld’, was de reactie van een deelnemer.

Geplaatst in alzheimer, boek, dementie, lezing, rotary | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Anniek Kramer te gast bij Alzheimer café Veghel

ac-veghel

Zo’n 80 mensen waren naar de Theater de Blauwe Kei in Veghel gekomen om het Alzheimer café (18 oktober) bij te wonen. Anniek Kramer was daar te gast om te spreken over op bezoek gaan bij een dierbare met dementie. Dit kan soms ongemakkelijk en zelfs pijnlijk zijn. Praten is ons voornaamste middel om contact te maken en we zijn hulpeloos als een gewoon gesprek niet meer mogelijk is. Er zijn echter veel andere mogelijkheden voor een fijn en waardevol samenzijn. Anniek schreef samen met Marcelle Mulder het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten’. Deze ideeën dienen ter inspiratie om echt contact met elkaar te maken.
Een uitleg over dementie, wat er gebeurt in de hersenen en wat er wel en niet werkt in contact maken, werd afgewisseld met interactie met de aanwezigen. Anniek haalde tal van voorbeelden aan uit haar ervaring als mantelzorger. Een boeiende avond.

Geplaatst in alzheimer, alzheimer café, boek, dementie, Geen categorie, interview, lezing | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Marente college met Marcelle Mulder

marente

Marcelle Mulder (samen met Anniek Kramer) schrijfster van het boek  “Op bezoek bij een dierbare met dementie” was 27 september te gast bij Marente College. Het programma bood mantelzorgers de mogelijkheid om een steuntje in de rug te krijgen. Om ideeën te krijgen over samen dingen beleven en doen wanneer je dierbare dementie heeft.

Volgens het idee van het televisieprogramma College Tour konden mantelzorgers in de zaal vragen stellen aan Marcelle. Marcelle wist in een mooie mix van theorie en ervaringen mee te denken, uitleg te geven en het gevoel te geven dat mensen gehoord werden. Het werd een avond met gedeelde ervaringen en emoties. Er werd ademloos naar elkaar geluisterd, er was veel herkenning en begrip voor elkaar en er werden veel vragen gesteld aan Marcelle.

Humor
Er was ook ruimte voor luchtigheid en humor en dat gaf een ontspannen sfeer aan de avond. Iets wat we allemaal erg belangrijk vinden. De realiteit van alledag is vaak zwaar genoeg. Humor heeft ook een prachtige ontwapenende werking die erg belangrijk is bij het omgaan met dementerende mensen. Hun emotionele brein functioneert vaak nog goed, zij voelen daarmee sferen en emoties feilloos aan en reageren hierop. Als je de situatie met humor naar je hand kunt zetten, levert dat voor iedereen winst op.

Geplaatst in alzheimer, boek, dementie, interview, mantelzorgers, zorg | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Workshop ‘Op bezoek’ voor naasten JD

jd-den-haag-2

Voor de naasten van de bewoners van de afdeling ‘Jong dementerenden’ bij Florence in Den haag werden op 6 en 13 september twee inspirerende workshops gehouden. Er werd uitgelegd wat dementie is, wat er gebeurt in de hersenen en wat daarvan de invloed is op het gedrag. Natuurlijk werd er ook intensief stil gestaan bij contact maken: wat werkt goed en wat werkt niet goed. Tenslotte gingen verzorgenden, naasten, vrijwilligers en behandelaren met elkaar in gesprek over op bezoek gaan. Aan het eind kregen de deelnemers het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten’ uitgereikt door Ineke Nijburg, de expertisemanager. Conclusie: het waren plezierige en leerzame avonden.

jd-den-haag

Geplaatst in alzheimer, boek, dementie, Geen categorie, jong dementerenden, verzorgenden, workshop, zorg | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Leeuwarder Courant over dementie

Leeuwarder Courant 20 juni 2016 kop

Onder de kop ‘Geen goed gesprek meer, besteedt de Leeuwarder courant aandacht aan het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten’. De auteurs Anniek Kramer en Marcelle Mulder vertellen over hun ervaringen met hun ouders en hoe dat leidde tot dit boek om mensen te inspireren op bezoek te blijven gaan en te zoeken naar mogelijkheden om echt contact te maken.
Klik hier voor het hele artikel.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Blad AS over ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie’

as

In het meinummer van het tijdschrift AS (voor de activiteiten sector in de woonzorg) staat een artikel over het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten’. Het boek wordt aanbevolen om familie en verzorgenden aan ideeën te helpen om contact te maken met mensen met dementie en zo samen dierbare momenten te beleven.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Bijeenkomst voor vrijwilligers dementie

Op 30 juni organiseerde Welzijn Lansingerland een bijeenkomst voor vrijwilligers die mantelzorgers van mensen met dementie ondersteunen. Ook aspirant vrijwilligers en andere betrokkenen waren welkom. Ruim 15 geïnteresseerden luisterden naar gastspreker Anniek Kramer, die samen met Marcelle Mulder auteur is van het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten.’ Er werd veel verteld over het maken van contact, er werden een aantal leuke oefeningen gedaan en alle aanwezigen gingen naar huis met het boek. ‘Heel leerzaam en prettig’ was de reactie van de meeste aanwezigen.

Geplaatst in alzheimer, boek, dementie, mantelzorgers, vrijwilligers, workshop | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Denkbeeld over boek ‘Op bezoek bij…

Denkbeeld april

In het aprilnummer van Denkbeeld verscheen een leuk artikel over ons boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten’. In het artikel ‘Haal meer uit bezoek’ genaamd, wordt iets over de inhoud van het boek verteld en er worden wat voorbeelden genoemd van activiteiten die in het boek zijn opgenomen. Klik hier om het hele artikel te lezen.

Geplaatst in alzheimer, boek, dementie, interview | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Succesvolle workshop bij Zorgmensen

Deze week waren we uitgenodigd om bij Zorgmensen in Apeldoorn (kleinschalig wonen) 2 workshops te geven over ‘Op bezoek gaan bij een dierbare met dementie’. Men deelde met elkaar de verhalen over de signalen van dementie en er werd geluisterd naar de verhalen over contact maken met mensen met dementie. Ook gingen familieleden en verzorgenden per huiskamer met elkaar in gesprek over wat er moeilijk e n leuk is aan op bezoek gaan. Het was een geslaagde avond en iedere familie ging met het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten’ naar huis. Cadeau gekregen van de zorgmensen.

Geplaatst in alzheimer, dementie, Geen categorie, workshop | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen